سورس ربات ارسال تبلیغ به پی وی افراد گروه تلگرام

سورس ربات ارسال تبلیغ به پی وی افراد گروه تلگرام سورس ربات ارسال تبلیغ به پی وی افراد گروه تلگرام سورس ربات تلگرام به زبان میدلاین نوشته شده و با اجرای این سورس اکانتی که با ان لاگین کرده اید بصورت خودکار در گروههای تلگرام وارد pv افراد گروه شده … ادامه خواندن سورس ربات ارسال تبلیغ به پی وی افراد گروه تلگرام